Vi erbjuder parkering från weekend till 1år

öppna eller med solskyddstak

Öppen
Weekend                   30 Euro Månad                       90 Euro

Pris ink. moms  

Öppen
6 Månader              205 Euro  12 Månader            290 Euro

Pris ink. moms 

Solskyddstak
6 Månader              302 Euro  12 Månader            484 Euro

Pris ink. moms

DETTA INGÅR

12 st hämtningar & 12 st lämningar av bilen upp till flygplatsen
Vi spolar av bilen inför varje leverans samt kontrollerar lufttrycket i däcken, Olja, Kylarvätska