Avtalsvillkor

Genom godkänna hyresavtalet går du med på att hyra en bil från TTT Cars och vara ansvarig för bilen till dess att bilen har återlämnats till en representant för TTT Cars

Skada du är ansvarig för skador – förutom bevisade tekniska fel på hyrbilen som inte noterades vid tecknande av avtalet du kommer att hållas ansvarig för reparationskostnaderna avseende skadan ex om du orsakat en parkeringsskada på hyrbilen eller på någon annans bil, byggnad etc. det belopp du är ansvarig för begränsas av den självrisk som gäller för skadan eller om självriskseliminering har tecknats i hyrbilsavtalet. Om hyrbilen har fått en skada eller blivit trasig så den är obrukbar så försöker vi ersätta vi med en ny hyrbil inom 12tim, Modellen på hyrbilen kan variera men vi gör allt för att kunna leverera en liknande bil som står i hyresavtalet. Om inte detta går att ordna så betalar vi tillbaka resterande belopp till er inom 10 bankdagar. Vid ev skada/olycka kontakta oss snarast på nummer +34 664 204 253 och skicka ett mail och förklara vad som har hänt till bokning@tttcars.se
 
Punktering -Hyrestagaren står för kostnaden av lagning alt inköp av nytt däck, Vid tecknande av skadekostnadseliminering så är kostnaden 0:-
 
Borttappad bilnyckel -Du som hyrestagare är ansvarig för kostnaden för tillverkning av ny nyckel, Vid tecknande av skadekostnadseliminering så är kostnaden 0:-
 
Återlämning av hyrbil -Om inte biluthyraren har gått med på något annat ska du återlämna bilen vid överenskommen tidpunkt och plats som står i hyresavtalet. Om du inte gör det leder detta till ytterligare kostnader för er, Vid ev tidigare återlämning av hyrbilen så ges ingen återbetalning

Trafikförseelser -Under hela hyresperioden är du ansvarig för alla trafikförseelser, inklusive parkering & fortkörning förutom böter blir du bli debiterad en administrationskostnad
 
Försäkring/självrisk -Helförsäkring gäller på fordonet, hyrestagaren betalar den självrisk som gäller för den typen av skada som uppkommit
Helförsäkringen täcker inte skador som du förorsakat uppsåtligen eller grovt vårdslöst som kan föreligga ifall du kör påverkad av alkohol, narkotika eller medicin, i så fall så betalar ni hela beloppet som uppkommit på grund av olyckan Om det uppstår skador till följd av felaktig skötsel, vårdslöshet är du ansvarig för att betala bärgningskostnader direkt till anlitad bilbärgare
 
*Självriskseliminering -Vid tecknande av självriskeliminering så är det ingen självrisk vid ex parkeringsskada, borttappad bilnyckel eller om bilen har fått punktering. Pris 150euro per hyrestillfälle