Avtalsvillkor

Genom att godkänna hyresavtalet går du med på att hyra en bil från TTT Cars och vara ansvarig för bilen till dess att bilen har återlämnats till en representant för TTT Cars

Skada

 -du är ansvarig för skador förutom bevisade tekniska fel på hyrbilen som inte noterades vid tecknande av avtalet du kommer att hållas ansvarig för reparationskostnaderna avseende skadan ex om du orsakat en parkeringsskada på hyrbilen eller på någon annans bil, byggnad etc. det belopp du är ansvarig för begränsas av den självrisk som gäller för skadan eller om självriskseliminering har tecknats i hyrbilsavtalet. Om hyrbilen har fått en skada eller blivit trasig så den är obrukbar så försöker vi ersätta vi med en ny hyrbil inom 12tim, Modellen på hyrbilen kan variera men vi gör allt för att kunna leverera en liknande bil som står i hyresavtalet. Om inte detta går att ordna så betalar vi tillbaka resterande belopp till er inom 10 bankdagar. Vid ev skada/olycka kontakta oss snarast på nummer +34 691 071 644 och skicka ett mail och förklara vad som har hänt till bokning@tttcars.se

 

Punktering

-Hyrestagaren står för kostnaden av lagning alt inköp av nytt däck, Vid tecknande av skadekostnadseliminering så är kostnaden 0:-

 

Borttappad bilnyckel

-Du som hyrestagare är ansvarig för kostnaden för tillverkning av ny nyckel, Vid tecknande av skadekostnadseliminering så är kostnaden 0:-

 

Återlämning av hyrbil

-Om inte biluthyraren har gått med på något annat ska du återlämna bilen vid överenskommen tidpunkt och plats som står i hyresavtalet. Om du inte gör det leder detta till ytterligare kostnader för er, Vid ev tidigare återlämning av hyrbilen så ges ingen återbetalning


Trafikförseelser

-Under hela hyresperioden är du ansvarig för alla trafikförseelser, inklusive parkering & fortkörning förutom böter blir du bli debiterad en administrationskostnad

 

Försäkring/självrisk

-Helförsäkring gäller på fordonet, hyrestagaren betalar den självrisk som gäller för den typen av skada som uppkommitHelförsäkringen täcker inte skador som du förorsakat uppsåtligen eller grovt vårdslöst som kan föreligga ifall du kör påverkad av alkohol, narkotika eller medicin, i så fall så betalar ni hela beloppet som uppkommit på grund av olyckan Om det uppstår skador till följd av felaktig skötsel, vårdslöshet är du ansvarig för att betala bärgningskostnader direkt till anlitad bilbärgare 

*Självriskseliminering

-Vid tecknande av självriskeliminering så är det ingen självrisk vid ex parkeringsskada, borttappad bilnyckel eller om bilen har fått punktering. Pris 150euro per hyrestillfälle


Övrigt 

Helförsäkring, Fria mil inom Spanien, Flera förare ingår. 

Fordonet levereras ut fulltankad & återlämnas fulltankad på samma plats Alicante-Elches flygplats parkeringsgarage P1 vån 2 om inget annat skriftligt bestämts innan. Åldersgräns 23 år 

Hämta ut hyrbil

När ni landat och kommit ut i ankomsthallen ta hissen eller rulltrappan som ligger rakt framför er och åk upp en våning, Gå i den första landgången över till parkeringshuset väl på plats i parkeringshuset (P1) gå direkt till Vänster till hissarna åker ner till plan 2, Där möter vi upp er med hyrbilen skicka gärna meddelande till oss när ni hämtat ut ev incheckade väckor och är på väg till parkeringsgaraget

Lämna in hyrbil
När ni lämnar rondellen och kör in mot flygplatsen så kommer ni till 4st filer kör på den andra filen från vänster samma fil som ni kör på när ni lämnar rondellen, Ligg kvar i den filen hela tiden följ skyltningen "P1" tillslut så kommer ni till en nerförsbacke efter en skarp vänsterkurva håll till vänster så är det första infarten till vänster in i parkeringshuset ”P1" tag biljett och kör in håll vänster kör upp till plan 2 och parkera bilen på en ledig plats vi möter upp er vid hissarna om inget annat har bestämts innan